ORLIK MROZY - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 12, wczoraj: 64
ogółem: 100 152

statystyki szczegółowe

Statystyki drużyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Regulamin MLO 2016

REGULAMIN

MROZOWSKIEJ LIGI ORLIKA (MLO)

EDYCJA 2016

 

I. ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU

 1. Głównym organizatorem Mrozowskiej Ligi Orlika (dalej zwanej „MLO”) jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mrozach (dalej zwany „organizatorem”). Współorganizatorem MLO jest KS Watra Mrozy.
 2. Założeniem organizatorów jest kontynuacja turnieju piłki nożnej amatorów, stojącego na wysokim poziomie piłkarskim i organizacyjnym. Celem imprezy jest zachęcenie mieszkańców Miasta i Gminy Mrozy do aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz do rekreacyjnego uprawiania sportu.
 3. Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników, w tym co najwyżej 3 piłkarzy zrzeszonych w klubach piłkarskich, tzn. posiadających aktualne licencje zawodników. Zasada ta nie dotyczy zawodników grających w klubach piłkarskich poniżej klasy okręgowej oraz juniorów i zawodników, którzy ukończyli 35 lat. Obowiązuje karencja 1 roku.
 4. Warunkiem rejestracji zespołu do rozgrywek ligowych jest dostarczenie do sekretariatu GOSiR Mrozy, ul. Licealna 7, 05-320 Mrozy formularza zgłoszeniowego wg ustalonego przez organizatora wzoru, zawierającej nazwiska co najmniej 6 zawodników (jeden pełny skład), spełniających warunki określone w regulaminie.
 5. Zawodnicy oświadczają własnym podpisem na formularzu zgłoszenia, że biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu organizacji turnieju zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833).
 6. Lista zawodników może być uzupełniana do końca trwania rozgrywek każdej rundy i jest zamykana automatycznie po wpisaniu dwunastego zawodnika.
 7. Zgłoszeń kolejnych zawodników u organizatora MLO może dokonywać wyłącznie kapitan zespołu. Zgłoszenie nowego zawodnika może nastąpić nie później, niż przed rozpoczęciem kolejki.
 8. Po zamknięciu listy zawodników kapitan zespołu ma prawo wymiany 2 zawodników, którzy nie zagrali ani jednego meczu w rozgrywkach. Zamiany można dokonać tylko raz, najwcześniej po zakończeniu 3 kolejki rozgrywek.
 9. Po wykorzystaniu 2 zmian na liście zawodników oraz po upływie terminu zgłoszeń żadne dodatkowe zmiany – bez względu na okoliczności i zdarzenia losowe – nie będą akceptowane.
 10. Do listy zawodników nie można dopisać zawodnika, który został wcześniej zarejestrowany w bieżących rozgrywkach MLO w innej drużynie.

 

 

II. SYSTEM ROZGRYWEK I PUNKTACJA

 1. Rozgrywki MLO zostaną przeprowadzone w formie ligowej mecz i rewanż „każdy z każdym” w dwóch rundach według punktacji: zwycięstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt., przegrana – 0 pkt.
 2. O kolejności miejsc w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów,
 3. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie drużyny o kolejności zadecyduje wynik bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami, a następnie bilans bramkowy. Jeżeli bilans jest również identyczny, wyżej klasyfikowana jest ta drużyna, która w dwóch rundach rozgrywek zdobyła więcej bramek.
 4. W przypadku, gdy więcej niż 2 zespoły uzyskają taką samą ilość punktów, o kolejności zadecyduje mała tabela.
 5. Po zakończeniu rundy rewanżowej 4 zespoły, które zajmą miejsca 1-4 po sezonie zasadniczym rozegrają ze sobą turniej play-off.
 6. W fazie play-off zespoły rozegrają po 2 mecze.
 7. Mecze w turnieju play-off zostaną rozegrane wg schematu: 1-4 i 2-3.
 8. Przegrani tych meczów zmierzą się w meczu o trzecie miejsce, natomiast zwycięzcy zagrają w finale o tytuł Mistrza Mrozowskiej Ligi Orlika.
 9. Terminarz spotkań, miejsce w tabeli każdej drużyny oraz aktualne wyniki meczów będą aktualizowane na stronie www.orlikmrozy.futbolowo.pl.

 

III. PRZEPISY GRY

 1. Mecze rozgrywane są na boiskach „Orlik” w Gminie Mrozy.
 2. Pole gry wyznaczone jest liniami autowymi.
 3. Czas gry 2 x 25 minut, z 5-minutową przerwą na zmianę boisk. Przed rozpoczęciem każdego meczu drużynom przysługuje 5-minutowa rozgrzewka na boisku.
 4. W fazie play-off w przypadku, gdy mecze zakończą się wynikiem remisowym, sędzia zarządzi dogrywkę 2 x 10 minut, a gdy po upływie regulaminowego czasu dogrywki wynik będzie w dalszym ciągu nierozstrzygnięty, o zwycięstwie zadecyduje konkurs rzutów karnych. Rzuty karne wykonywane będą w seriach po 5 strzałów, na przemian. Jeżeli po serii 5 strzałów wynik w dalszym ciągu będzie nierozstrzygnięty rzuty karne wykonywane będą w parach, na przemian, aż do rozstrzygnięcia.
 5. Czas gry wstrzymywany jest wyłącznie przez sędziego.
 6. Rozgrywki prowadzone są piłką nr 5.
 7. Warunkiem rozpoczęcia meczu jest udział kompletu (sześciu) zawodników każdej z drużyn. W przypadku niestawienia się do rozgrywek jednej z drużyn, bądź też stawienia się do rozgrywek w niekompletnym składzie, mecz nie będzie rozgrywany, a drużynie przeciwnej zapisuje się zwycięstwo z wynikiem 3:0 i 3 pkt.
 8. W przypadku, gdy obydwie drużyny nie stawią się do rozgrywek, bądź obydwie pojawią się w niekompletnych składach, mecz nie będzie rozgrywany, z wpisanym wynikiem 0:0. Obu drużynom zapisuje się po 0 pkt.
 9. Drużyny zobowiązane są do posiadania identycznych koszulek piłkarskich. Strój bramkarza powinien różnić się od strojów zawodników z pola. W przypadku, gdy wszyscy zawodnicy z drużyny mają jednolite stroje, bramkarz musi założyć specjalny znacznik, dostarczony przez organizatora zawodów.
 10. W czasie trwania meczu, na boisku może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 zawodników jednej drużyny.
 11. Zmiany „hokejowe” dokonywane są w strefie zmian – zawodnik zmieniający może wejść dopiero po opuszczeniu boiska przez zawodnika zmienianego.
 12. W trakcie rozgrywek turniejowych obowiązuje zakaz stosowania wślizgów atakujących. Można stosować wślizgi tzw. blokujące poza zasięgiem gry (ok. 2 m.) bez kontaktu z przeciwnikiem.
 13. Rzuty z autu wykonywane są nogą. Podczas wznawiania gry piłka musi znajdować się na linii autowej lub po zewnętrznej stronie linii (max. 25 cm od linii). Zawodnik musi zagrać piłkę do partnera i nie może strzelić bramki bezpośrednio.
 14. Rzuty karne wykonywane są z odległości 6 m.
 15. Bramkarz nie może chwytać w ręce piłki zagranej nogą przez zawodnika własnej drużyny.
 16. Przy wznowieniu gry z autu bramkowego bramkarz wprowadza piłkę do gry tylko ręką. Przy wyrzucie bramkarskim piłka może w locie przekroczyć linię środkową boiska.
 17. Wykonawca stałego fragmentu (rzut wolny, rzut rożny, rzut z autu, wznowienie gry od bramki) ma 4 sekundy na wprowadzenie piłki do gry. Czas liczony jest przez sędziego od gwizdka, lub od momentu, gdy zawodnik ma możliwość wprowadzenia piłki do gry, tzn. jest w posiadaniu piłki i znajduje się w miejscu wznowienia gry. Sędzia sygnalizuje moment rozpoczęcia odliczania 4 sekund wyciągniętą w górę ręką, pokazując upływający czas za pomocą palców. Podczas rzutów rożnych i rzutów wolnych bezpośrednich sędzia liczy upływający czas bez podnoszenia ręki.
 18. Jeżeli drużyna wznawiająca grę nie wznowi gry w przeciągu 4 sekund, piłkę do gry wprowadza zespół przeciwny rzutem wolnym pośrednim z tego samego miejsca.
 19. Jeśli błąd 4 sekund popełni bramkarz wznawiający grę z autu bramkowego, grę wznawia drużyna przeciwna rzutem wolnym pośrednim z linii pola karnego z punktu położonego najbliżej miejsca przewinienia.
 20. W przypadku, gdy zawodnik wykonujący stały fragment gry zgłosi u sędziego, że zawodnik z drużyny przeciwnej znajduje się w nieprawidłowej odległości, sędzia po interwencji daje sygnał wznowienia gry gwizdkiem. Od tego momentu odliczany jest czas 4 s.
 21. Wszystkie mecze sędziowane są przez 1 arbitra.
 22. W kwestiach spornych, nieujętych w regulaminie MLO oraz innych sprawach organizacyjnych decyduje organizator zawodów.

 

 

IV. KARY

 1. Za niebezpieczne zagranie lub niesportowe zachowanie na boisku zawodnik może zostać ukarany karą indywidualną – żółtą kartką, co skutkuje wykluczeniem zawodnika z gry na 3 minuty. Drużyna zawodnika gra w tym czasie w osłabieniu do upłynięcia czasu kary lub do momentu utraty bramki.
 2. Czas trwania kary liczony jest od chwili opuszczenia pola gry przez ukaranego zawodnika. W przypadku zatrzymania czasu gry na polecenie sędziego automatycznie wstrzymywany jest również czas odliczania kary.
 3. Podczas odbywania kary 3 min. zawodnik ukarany musi znajdować się w pobliżu stanowiska sędziego stolikowego lub w pobliżu linii środkowej za linią boczną. Zawodnik ukarany może powrócić do gry dopiero na sygnał sędziego stolikowego lub sędziego głównego.
 4. W przypadku, gdy zawodnik otrzyma żółtą kartkę tuż przed przerwą, gdy pozostały czas gry jest krótszy niż 3 min., zawodnik wykluczony z gry kończy odbywanie kary w drugiej połowie.
 5. W przypadku otrzymania żółtej kartki przez bramkarza, kapitan ukaranej drużyny ma prawo wyznaczyć jednego z grających zawodników z pola do opuszczenia boiska zamiast bramkarza, w ramach wykluczenia czasowego. W takim przypadku bramkarz może kontynuować grę na boisku.
 6. Otrzymanie drugiej żółtej kartki przez tego samego zawodnika w jednym meczu jest równoznaczne z otrzymaniem czerwonej kartki i wykluczeniem ukaranego zawodnika do końca trwania meczu. Jednocześnie drużyna ukaranego zawodnika gra w osłabieniu do końca spotkania.
 7. Za wyjątkowo brutalny faul, agresywne, niesportowe, bądź wulgarne zachowanie na boisku, zawodnik może zostać ukarany czerwoną kartką. Wiąże się to z automatycznym wykluczeniem z gry ukaranego zawodnika i grą w osłabieniu jego drużyny do końca spotkania. Decyzją organizatora zawodów zawodnik ukarany czerwoną kartką jest odsunięty od następnego spotkania, bądź kilku kolejnych spotkań w zależności od popełnionego przewinienia (brutalny faul, oplucie przeciwnika, uderzenie przeciwnika itp.). Kara wykluczenia z następnego meczu nie dotyczy zawodnika, który otrzymał czerwoną kartkę w następstwie dwóch żółtych kartek.
 8. W sytuacji, gdy w jednym meczu drugi zawodnik tej samej drużyny otrzyma czerwoną kartkę, mecz zostaje automatycznie przerwany, a drużynie przeciwnej zapisuje się zwycięstwo z wynikiem 3:0. Nie dotyczy to przypadku, gdy aktualny wynik w momencie przerwania meczu jest korzystniejszy, niż wynik walkoweru – w takim przypadku pozostaje on niezmieniony.
 9. W przypadku, gdy podczas jednego meczu obydwie drużyny jednocześnie ukarane zostaną dwiema czerwonymi kartkami, mecz zostaje automatycznie przerwany i kończy się aktualnym wynikiem.

 

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI DRUŻYN W CZASIE ZAWODÓW

 1. Przed wejściem na boisko kapitan drużyny zobowiązany jest o sprawdzenie obuwia sportowego oraz jednolitych strojów sportowych z numerami na koszulkach wszystkich zawodników swojej drużyny.
 2. Dozwolona jest gra tylko w obuwiu na płaskiej podeszwie lub w tzw. lankach. Obowiązuje zakaz gry w butach z metalowymi wkrętami. W przypadku gry w niedozwolonym obuwiu, sędzia nakazuje zawodnikowi opuszczenie boiska i zmianę obuwia.
 3. Nakazuje się zawodnikom rezerwowym przebywanie w trakcie meczu w wyznaczonym miejscu w strefie zmian w okolicy linii środkowej boiska za linią boczną.
 4. Po zakończeniu meczu kapitan jest zobowiązany do podania sędziemu nazwisk strzelców bramek.
 5. Do sędziego w czasie meczu ma prawo zwracać się słownie tylko i wyłącznie kapitan. W żadnym wypadku nie wolno kapitanowi oraz pozostałym zawodników (w tym rezerwowym) symulować fauli oraz obrażać, zastraszać czy uderzać sędziego zawodów.
 6. Pod określeniem „obrażać” uważa się każde użycie słów powszechnie uznanych za obraźliwe. Takie zachowanie w stosunku do każdego zawodnika będzie karane czerwona kartką, nie wykluczając późniejszej dyskwalifikacji.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz gry pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. Zabronione jest spożywanie jakiegokolwiek alkoholu przez zawodników będących w stroju sportowym.
 8. W przypadku zniszczenia mienia GOSiR przez członka drużyny, kapitan/kierownik danej drużyny zobowiązuje się do poniesienia kosztów naprawy lub odkupienia zniszczonego mienia.

 

VI. NAGRODY

 1. W rozgrywkach Mrozowskiej Ligi Orlika nagrodami premiowane są drużyny, które zajmą pierwsze cztery miejsca.
 2. Za zajęcie miejsc 1-4 drużyny otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.
 3. W turnieju przewidziane są nagrody indywidualne: dla króla strzelców – zawodnika, który zdobędzie największą ilość bramek w całym turnieju oraz dla najlepszego bramkarza i najlepszego zawodnika MLO. Decyzja o przyznaniu dwóch ostatnich nagród pozostaje niezależną decyzją organizatora.
 4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby strzelonych bramek przez dwóch lub kilku zawodników, o przyznaniu tytułu „króla strzelców” zadecyduje konkurs rzutów karnych. Do klasyfikacji najlepszych strzelców nie będą zaliczane bramki, zdobyte w konkursach rzutów karnych w fazie play-off.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mrozach zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w trakcie trwania Mrozowskiej Ligi Orlika 2016.

 

 

 

 

Ostatnie spotkanie

PIANKA KUFLEW 5:3 SMAKOSZE JERUZAL
2016-10-21, 20:30:00
     
oceny zawodników »

Reklama

Wyniki

Ostatnia kolejka 10
PIANKA KUFLEW 5:3 SMAKOSZE JERUZAL
FC MROZY 5:4 CWKS LALINY
SMAKOSZE JERUZAL 1:4 CWKS LALINY

Tabela ligowa

Juniorzy » Inne rozgrywki
1. PIANKA KUFLEW 25 bz
2. CWKS LALINY 20 bz
3. FC MROZY 17 plus
4. SMAKOSZE JERUZAL 15 minus
5. TO TYLKO MY 10 bz
6. BOROWIE 0 bz

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 11

Kalendarium

22

10-2018

pon.

23

10-2018

wtorek

24

10-2018

środa

25

10-2018

czwartek

26

10-2018

piątek

27

10-2018

sobota

28

10-2018

niedziela

Najnowsza galeria

GOSiR WATRA MROZY '04
Ładowanie...